XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Cà Mau ngày 17/09 (Thứ hai)

XS Cà Mau 17/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 11 0 2, 9
Giải bảy

402

1 1, 5, 6, 7
Giải sáu

2516 6724 8886

2 4
Giải năm

8767

3 8
Giải tư

67970 91615 92090 01050 52881 37295 99972

4
5 0, 0
Giải ba

38538 37909

6 0, 7
Giải nhì

11760

7 0, 2
Giải nhất

77450

8 1, 6
Giải ĐB 479517 9 0, 5

XS Cà Mau ngày 10/09 (Thứ hai)

XS Cà Mau 10/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 23 0 2, 5
Giải bảy

889

1 0
Giải sáu

2767 4369 3170

2 3, 7
Giải năm

7476

3 3, 8, 9
Giải tư

30002 63585 05250 74938 82927 17910 68890

4
5 0
Giải ba

64491 53285

6 7, 9
Giải nhì

70305

7 0, 6
Giải nhất

47033

8 5, 5, 9
Giải ĐB 738139 9 0, 1

XS Cà Mau ngày 03/09 (Thứ hai)

XS Cà Mau 03/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 18 0 7, 8
Giải bảy

731

1 0, 7, 8, 8
Giải sáu

0142 6622 5646

2 2, 5
Giải năm

9778

3 1
Giải tư

50210 85490 77608 95425 42950 48618 93541

4 1, 2, 6
5 0, 2, 3
Giải ba

83407 84563

6 3
Giải nhì

57953

7 8
Giải nhất

83752

8
Giải ĐB 708817 9 0

XS Cà Mau ngày 27/08 (Thứ hai)

XS Cà Mau 27/08

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 27 0 0, 4
Giải bảy

250

1 0
Giải sáu

4382 7123 3582

2 1, 3, 3, 7
Giải năm

3235

3 5, 8
Giải tư

44175 70963 22756 55098 11021 11304 57010

4
5 0, 6
Giải ba

50100 35376

6 3
Giải nhì

78623

7 5, 6
Giải nhất

88985

8 2, 2, 5
Giải ĐB 729738 9 8

XS Cà Mau ngày 20/08 (Thứ hai)

XS Cà Mau 20/08

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 36 0 1
Giải bảy

767

1 8
Giải sáu

5699 2061 9586

2 1, 6, 9
Giải năm

7033

3 0, 3, 6
Giải tư

30329 20963 80374 80577 78001 79163 51043

4 3, 3
5
Giải ba

99243 79230

6 1, 3, 3, 7
Giải nhì

18318

7 4, 7
Giải nhất

44226

8 6
Giải ĐB 484021 9 9