XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Nai ngày 20/06 (Thứ tư)

XS Đồng Nai 20/06

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 54 0 0, 4, 6, 9
Giải bảy

896

1 0, 4
Giải sáu

6972 5735 0688

2 1
Giải năm

4604

3 5
Giải tư

82564 72964 81755 82894 88106 63114 54309

4
5 4, 5
Giải ba

94010 78596

6 2, 4, 4
Giải nhì

22700

7 2
Giải nhất

36762

8 8
Giải ĐB 742121 9 4, 6, 6

XS Đồng Nai ngày 13/06 (Thứ tư)

XS Đồng Nai 13/06

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 14 0 8
Giải bảy

443

1 4, 4, 6
Giải sáu

0216 6784 4997

2 4
Giải năm

8330

3 0, 2
Giải tư

76824 22532 96463 91098 91614 31197 51543

4 0, 3, 3, 9, 9
5
Giải ba

52949 99385

6 3
Giải nhì

36508

7
Giải nhất

66040

8 4, 5
Giải ĐB 339249 9 7, 7, 8

XS Đồng Nai ngày 06/06 (Thứ tư)

XS Đồng Nai 06/06

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 03 0 3
Giải bảy

936

1 4, 8, 8
Giải sáu

4657 4814 6587

2 0
Giải năm

5594

3 2, 6, 9
Giải tư

43384 35243 01920 61092 87363 14743 83859

4 2, 3, 3
5 7, 9
Giải ba

85539 40132

6 3
Giải nhì

67618

7
Giải nhất

20018

8 4, 7
Giải ĐB 037142 9 2, 4

XS Đồng Nai ngày 30/05 (Thứ tư)

XS Đồng Nai 30/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 60 0 2, 2, 9
Giải bảy

278

1 2
Giải sáu

2268 8312 2377

2
Giải năm

1802

3 5, 7
Giải tư

53848 56462 98202 57696 69935 87180 82637

4 4, 7, 8, 8
5
Giải ba

59868 27844

6 0, 2, 8, 8
Giải nhì

84448

7 7, 8
Giải nhất

25309

8 0
Giải ĐB 580647 9 6

XS Đồng Nai ngày 23/05 (Thứ tư)

XS Đồng Nai 23/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 13 0 4, 8
Giải bảy

770

1 3, 3, 9
Giải sáu

1227 5479 7059

2 2, 7
Giải năm

0749

3
Giải tư

40644 78756 60762 34042 31113 72578 70204

4 2, 4, 9
5 6, 9
Giải ba

11922 40869

6 2, 9
Giải nhì

29119

7 0, 8, 9
Giải nhất

89808

8
Giải ĐB 895992 9 2