XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đà Nẵng ngày 25/05 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 25/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 05 0 3, 5, 5, 6
Giải bảy

841

1 2
Giải sáu

4922 0605 8453

2 2, 3, 6, 8
Giải năm

1712

3
Giải tư

25879 96806 89084 38592 89571 86328 02958

4 1
5 3, 8
Giải ba

98776 56826

6 6
Giải nhì

26703

7 1, 6, 9
Giải nhất

19166

8 4
Giải ĐB 779823 9 2

XS Đà Nẵng ngày 22/05 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 22/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 04 0 2, 4, 5, 7
Giải bảy

284

1
Giải sáu

1456 1630 6054

2 7
Giải năm

7671

3 0, 0, 4
Giải tư

49002 05398 33734 13187 92207 78605 04927

4
5 4, 5, 6
Giải ba

57260 93730

6 0
Giải nhì

71755

7 1
Giải nhất

39181

8 1, 4, 6, 7
Giải ĐB 295586 9 8

XS Đà Nẵng ngày 18/05 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 18/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 07 0 6, 7
Giải bảy

770

1 5, 8
Giải sáu

6206 4798 8318

2 3, 4, 5
Giải năm

2145

3 1, 7
Giải tư

16164 61625 52424 04386 03948 45131 06165

4 5, 8, 9
5
Giải ba

20423 98749

6 4, 5, 6
Giải nhì

83737

7 0
Giải nhất

12315

8 6
Giải ĐB 375866 9 8

XS Đà Nẵng ngày 15/05 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 15/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 66 0
Giải bảy

234

1 2, 2, 5, 7, 7
Giải sáu

3432 3117 7585

2 1, 7
Giải năm<