XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đà Nẵng ngày 28/11 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 28/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 42 0 6
Giải bảy

506

1 5
Giải sáu

4883 2783 2843

2 0, 1, 6, 8
Giải năm

3958

3 0, 6, 8
Giải tư

69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915

4 2, 3, 4
5 8
Giải ba

40744 18288

6 1, 3
Giải nhì

81428

7
Giải nhất

27630

8 3, 3, 8
Giải ĐB 919520 9

XS Đà Nẵng ngày 25/11 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 25/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 44 0 2
Giải bảy

430

1 3, 3, 7
Giải sáu

6535 2185 6813

2 6, 7, 8
Giải năm

9227

3 0, 3, 5, 7
Giải tư

23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944

4 3, 4, 4
5
Giải ba

78702 34592

6 6
Giải nhì

66676

7 6
Giải nhất

65413

8 5
Giải ĐB 412766 9 2

XS Đà Nẵng ngày 21/11 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 21/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 46 0 4, 4
Giải bảy

476

1 5, 5
Giải sáu

5736 9764 0104

2 0, 3, 9
Giải năm

3623

3 1, 6
Giải tư

88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983

4 3, 6
5
Giải ba

18615 02504

6 4, 8
Giải nhì

71286

7 2, 6
Giải nhất

60929

8 3, 6
Giải ĐB 174094 9 4

XS Đà Nẵng ngày 18/11 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 18/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 89 0 3, 7
Giải bảy

134

1 3, 5, 8
Giải sáu

2307 2167 5044

2 6, 9
Giải năm

3053

3 4, 4, 6
Giải tư

54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076

4 4, 4
5 3
Giải ba

27413 87618

6 7, 7
Giải nhì

65426

7 6
Giải nhất

37636

8 9
Giải ĐB 722315 9 4

XS Đà Nẵng ngày 14/11 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 14/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 38 0 7
Giải bảy

234

1 1
Giải sáu

1597 5629 7632

2 9
Giải năm

2585

3 2, 4, 8
Giải tư

66470 10498 55872 02807 00711 92672 91996

4
5
Giải ba

42091 41667

6 7, 8, 9
Giải nhì

66968

7 0, 1, 2, 2
Giải nhất

78171

8 5
Giải ĐB 174069 9 1, 6, 7, 8