XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đà Nẵng ngày 14/11 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 14/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 71 0 7
Giải bảy

414

1 2, 4, 4
Giải sáu

8592 0539 4237

2 5
Giải năm

0125

3 7, 9
Giải tư

91767 17951 87614 06868 18207 73744 26864

4 1, 4, 6
5 1
Giải ba

61381 80772

6 4, 7, 8
Giải nhì

74712

7 1, 2
Giải nhất

81241

8 1
Giải ĐB 100046 9 2

XS Đà Nẵng ngày 10/11 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 10/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 25 0
Giải bảy

030

1 6
Giải sáu

9631 4920 6487

2 0, 5
Giải năm

0616

3 0, 1, 3, 9
Giải tư

25594 75750 12050 56492 69249 48781 13074

4 9
5 0, 0, 5, 6
Giải ba

27855 66462

6 2
Giải nhì

95333

7 4
Giải nhất

20039

8 1, 7
Giải ĐB 237156 9 2, 4

XS Đà Nẵng ngày 07/11 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 07/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 51 0 7
Giải bảy

761

1 0, 6, 7
Giải sáu

6892 8816 6740

2 7
Giải năm

4727

3 3
Giải tư

15679 50298 93683 58468 68033 17510 60407

4 0, 0, 1, 9
5 1
Giải ba

19941 75449

6 1, 8
Giải nhì

77373

7 3, 9
Giải nhất

43417

8 3
Giải ĐB 190540 9 2, 8

XS Đà Nẵng ngày 03/11 (Thứ bảy)

XS Đà Nẵng 03/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 21 0 0, 1, 4
Giải bảy

880

1 0, 6
Giải sáu

7900 4001 7123

2 1, 3
Giải năm

9604

3
Giải tư

59785 74710 46016 71268 96165 34278 94588

4 2
5 9
Giải ba

49475 71542

6 5, 8, 9
Giải nhì

14369

7 5, 8
Giải nhất

48959

8 0, 5, 8
Giải ĐB 272595 9 5

XS Đà Nẵng ngày 31/10 (Thứ tư)

XS Đà Nẵng 31/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 56 0
Giải bảy

352

1 0, 0, 2, 5, 7
Giải sáu

1448 0815 8854

2 9, 9
Giải năm

0229

3 0
Giải tư

69817 00630 87278 97395 80794 58712 80110

4 8
5 2, 4, 6, 6
Giải ba

51978 89929

6
Giải nhì

98087

7 8, 8
Giải nhất

08410

8 7
Giải ĐB 289956 9 4, 5