XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Tháp ngày 16/07 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 16/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 09 0 8, 9
Giải bảy

276

1
Giải sáu

9853 8868 2508

2 5
Giải năm

5298

3
Giải tư

83945 03472 11694 75272 75468 72160 76442

4 1, 2, 5
5 0, 2, 3
Giải ba

41841 22050

6 0, 8, 8
Giải nhì

32092

7 2, 2, 6
Giải nhất

60052

8
Giải ĐB 460725 9 2, 4, 8

XS Đồng Tháp ngày 09/07 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 09/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 88 0 0, 1, 2, 7
Giải bảy

135

1
Giải sáu

3829 0974 0207

2 0, 9
Giải năm

5181

3 5, 6, 8
Giải tư

67520 41036 26744 36851 45601 57791 48853

4 4
5 1, 3
Giải ba

29338 54881

6
Giải nhì

06271

7 1, 4
Giải nhất

09300

8 1, 1, 8
Giải ĐB 589902 9 1

XS Đồng Tháp ngày 02/07 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 02/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 64 0 5
Giải bảy

716

1 1, 6
Giải sáu

1328 2074 2084

2 8
Giải năm

8031

3 1
Giải tư

77611 47552 45678 80098 51197 10292 54870

4
5 2, 6, 8
Giải ba

23805 80756

6 4
Giải nhì

45358

7 0, 4, 5, 8
Giải nhất

54675

8 4
Giải ĐB 801893 9 2, 3, 7, 8

XS Đồng Tháp ngày 25/06 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 25/06

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 82 0 3, 8
Giải bảy

563

1 0, 7
Giải sáu

5908 9267 1839

2
Giải năm

8592

3 4, 9
Giải tư

34057 62010 88955 40566 08341 69703 60280

4 1
5 5, 7
Giải ba

18317 35534

6 3, 3, 6, 7
Giải nhì

27363

7 3, 3
Giải nhất

06873

8 0, 2
Giải ĐB 582473 9 2

XS Đồng Tháp ngày 18/06 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 18/06

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 15 0 2, 3, 6, 8
Giải bảy

703

1 5
Giải sáu

1108 2189 3927

2 0, 7, 8
Giải năm

0238

3 0, 8
Giải tư

22897 64552 06595 93759 42366 53202 29546

4 6
5 2, 9
Giải ba

14720 33264

6 4, 6
Giải nhì

82606

7
Giải nhất

29928

8 9
Giải ĐB 391630 9 5, 7