XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Tháp ngày 17/02 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 17/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 03 0 3
Giải bảy

492

1 0
Giải sáu

3863 7965 4971

2 5, 5
Giải năm

7942

3 9
Giải tư

37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181

4 1, 2
5
Giải ba

18110 51398

6 2, 3, 4, 5
Giải nhì

25525

7 1
Giải nhất

10388

8 1, 3, 8
Giải ĐB 984741 9 2, 7, 8

XS Đồng Tháp ngày 10/02 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 10/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 88 0 9
Giải bảy

509

1 6, 9
Giải sáu

8153 2916 4221

2 1, 3
Giải năm

9185

3 5
Giải tư

94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658

4 3, 9
5 3, 8
Giải ba

46468 15968

6 1, 8, 8
Giải nhì

99573

7 3, 8
Giải nhất

19843

8 5, 8
Giải ĐB 805978 9 9

XS Đồng Tháp ngày 03/02 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 03/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 13 0 1, 5
Giải bảy

405

1 3, 9, 9
Giải sáu

9528 7463 6233

2 5, 8
Giải năm

4877

3 3
Giải tư

17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266

4
5 6, 6, 9
Giải ba

55556 45078

6 3, 4, 4, 6
Giải nhì

56356

7 7, 8
Giải nhất

31364

8 6
Giải ĐB 443764 9

XS Đồng Tháp ngày 27/01 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 27/01

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 70 0 2
Giải bảy

432

1
Giải sáu

0102 4249 3247

2 4, 6
Giải năm

9096

3 2, 4, 9
Giải tư

87926 82867 53891 92634 63339 83224 86248

4 0, 4, 7, 7, 8, 9
5
Giải ba

14744 92847

6 7
Giải nhì

22871

7 0, 1, 9
Giải nhất

78940

8
Giải ĐB 535779 9 1, 6

XS Đồng Tháp ngày 20/01 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 20/01

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 15 0
Giải bảy

032

1 3, 5
Giải sáu

3913 3367 5198

2 5
Giải năm

1176

3 2, 6
Giải tư

54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379

4
5 0, 8
Giải ba

95650 32158

6 1, 2, 4, 7, 7
Giải nhì

07364

7 6, 9
Giải nhất

04236

8 3, 4, 9
Giải ĐB 026183 9 8