XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Tháp ngày 18/11 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 18/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 22 0 4
Giải bảy

293

1 7
Giải sáu

9361 9288 9880

2 2, 8
Giải năm

9986

3
Giải tư

51891 93255 46476 68417 96444 18066 00687

4 4
5 0, 5
Giải ba

02428 60350

6 1, 6
Giải nhì

56804

7 6, 8
Giải nhất

20478

8 0, 6, 7, 8
Giải ĐB 426793 9 1, 3, 3

XS Đồng Tháp ngày 11/11 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 11/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 47 0 5
Giải bảy

331

1
Giải sáu

8505 3291 0760

2 7
Giải năm

1927

3 1
Giải tư

16686 24360 92058 18780 41565 62755 94491

4 7
5 5, 8
Giải ba

32386 44290

6 0, 0, 0, 5, 6
Giải nhì

71366

7 1
Giải nhất

24360

8 0, 6, 6
Giải ĐB 165671 9 0, 1, 1

XS Đồng Tháp ngày 04/11 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 04/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 47 0 5
Giải bảy

331

1
Giải sáu

8505 3291 0760

2 7
Giải năm

1927

3 1
Giải tư

16686 24360 92058 18780 41565 62755 94491

4 7
5 5, 8
Giải ba

32386 44290

6 0, 0, 0, 5, 6
Giải nhì

71366

7 1
Giải nhất

24360

8 0, 6, 6
Giải ĐB 165671 9 0, 1, 1

XS Đồng Tháp ngày 28/10 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 28/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 39 0 3
Giải bảy

653

1 0, 6, 8
Giải sáu

7630 8718 1232

2
Giải năm

1330

3 0, 0, 1, 2, 5, 9
Giải tư

88293 49016 51374 06403 53685 87450 66310

4 0, 5
5 0, 3
Giải ba

24940 81171

6
Giải nhì

44135

7 1, 4
Giải nhất

40431

8 5
Giải ĐB 191045 9 3

XS Đồng Tháp ngày 21/10 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 21/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 04 0 1, 3, 4, 5, 5, 8
Giải bảy

605

1 4
Giải sáu

0738 9029 1103

2 0, 3, 9
Giải năm

8658

3 8
Giải tư

12271 09101 99014 11453 87008 49948 27955

4 8
5 3, 5, 8, 8
Giải ba

29820 98705

6
Giải nhì

91823

7 1
Giải nhất

67158

8
Giải ĐB 131796 9 6