XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Tháp ngày 19/03 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 19/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 24 0 2, 2, 7
Giải bảy

802

1 6
Giải sáu

3268 7378 1607

2 0, 2, 4
Giải năm

7552

3
Giải tư

45116 43378 38556 13142 69751 39046 51220

4 2, 4, 4, 6
5 1, 2, 6
Giải ba

67444 39044

6 8
Giải nhì

29922

7 1, 8, 8
Giải nhất

08802

8
Giải ĐB 759671 9

XS Đồng Tháp ngày 12/03 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 12/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 75 0 4, 5, 7, 8
Giải bảy

174

1 5
Giải sáu

1179 8908 9822

2 2, 4
Giải năm

4249

3 6, 6
Giải tư

25124 22704 24040 77765 49836 37546 39907

4 0, 6, 9
5
Giải ba

49390 53936

6 1, 5
Giải nhì

23505

7 4, 5, 9
Giải nhất

30361

8
Giải ĐB 223515 9 0

XS Đồng Tháp ngày 05/03 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 05/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 37 0
Giải bảy

796

1 2, 7, 8
Giải sáu

6294 1312 5991

2
Giải năm

1980

3 3, 4, 7
Giải tư

34134 04933 88498 62055 67751 29666 24151

4 4
5 1, 1, 5
Giải ba

42417 89518

6 5, 6
Giải nhì

78844

7
Giải nhất

21380

8 0, 0
Giải ĐB 751065 9 1, 4, 6, 8

XS Đồng Tháp ngày 26/02 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 26/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 70 0 8, 9, 9
Giải bảy

012

1 2, 2, 3
Giải sáu

8208 7482 3596

2
Giải năm

3009

3 3
Giải tư

91972 66352 09813 90112 80582 72209 66933

4 8
5 2, 6, 6
Giải ba

09156 81056

6 4
Giải nhì

00791

7 0, 2
Giải nhất

92464

8 2, 2
Giải ĐB 970448 9 1, 6

XS Đồng Tháp ngày 19/02 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 19/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 58 0
Giải bảy

752

1
Giải sáu

3047 7366 3788

2 5
Giải năm

7557

3 0, 1, 4
Giải tư

53140 33465 75778 57134 05377 52631 09849

4 0, 7, 9
5 2, 7, 8
Giải ba

28878 20594

6 5, 6
Giải nhì

96325

7 7, 8, 8
Giải nhất

67583

8 3, 8
Giải ĐB 143530 9 4