XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Đồng Tháp ngày 17/09 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 17/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 14 0 0, 4, 7, 7, 7
Giải bảy

604

1 4, 5
Giải sáu

0839 9757 0270

2 0, 2, 5
Giải năm

7507

3 9
Giải tư

45720 17394 67807 42715 75600 47966 40699

4 8
5 7
Giải ba

21925 32107

6 6
Giải nhì

43048

7 0, 9
Giải nhất

56622

8
Giải ĐB 947679 9 4, 9

XS Đồng Tháp ngày 10/09 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 10/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 57 0 7
Giải bảy

796

1 0, 3
Giải sáu

0644 2868 1710

2 3, 9
Giải năm

9142

3 5
Giải tư

35941 72229 69899 25685 69962 18356 64407

4 1, 2, 4, 7
5 6, 7
Giải ba

77097 36235

6 2, 8
Giải nhì

95313

7
Giải nhất

08147

8 5
Giải ĐB 896123 9 6, 7, 9

XS Đồng Tháp ngày 03/09 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 03/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 95 0 3, 3
Giải bảy

741

1 5
Giải sáu

4133 2871 8232

2
Giải năm

9395

3 2, 3, 4
Giải tư

60281 38003 98003 46815 04064 83054 19663

4 1
5 0, 4, 7
Giải ba

13277 64173

6 3, 4
Giải nhì

31534

7 1, 3, 7
Giải nhất

05150

8 1
Giải ĐB 952057 9 5, 5

XS Đồng Tháp ngày 27/08 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 27/08

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 74 0 5, 8
Giải bảy

334

1 2, 3, 3, 6
Giải sáu

3605 9513 5670

2
Giải năm

1268

3 4, 4
Giải tư

97276 41034 85575 63616 42558 56771 12562

4
5 8
Giải ba

97070 10108

6 2, 8
Giải nhì

58913

7 0, 0, 1, 4, 5, 6
Giải nhất

87289

8 9
Giải ĐB 702212 9

XS Đồng Tháp ngày 20/08 (Thứ hai)

XS Đồng Tháp 20/08

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 95 0
Giải bảy

123

1 1
Giải sáu

8385 0156 3754

2 0, 3, 3, 8, 9
Giải năm

1933

3 3, 9
Giải tư

15358 86997 94486 41296 59128 11311 08539

4
5 4, 6, 8
Giải ba

27162 82620

6 2
Giải nhì

44329

7
Giải nhất

78998

8 5, 6
Giải ĐB 374123 9 5, 6, 7, 8