XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS TP HCM ngày 18/03 (Thứ hai)

XS TP HCM 18/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 61 0
Giải bảy

823

1
Giải sáu

8292 7291 4693

2 3
Giải năm

6563

3 0, 6, 8
Giải tư

71830 62887 97636 68648 05888 65372 44559

4 5, 8
5 9
Giải ba

91097 56483

6 0, 1, 3
Giải nhì

11338

7 2
Giải nhất

12245

8 3, 7, 8
Giải ĐB 516760 9 1, 2, 3, 7

XS TP HCM ngày 16/03 (Thứ bảy)

XS TP HCM 16/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 19 0 5, 7
Giải bảy

353

1 9
Giải sáu

3458 3635 0449

2
Giải năm

1997

3 5, 9
Giải tư

90105 51207 49892 93963 77851 42953 11070

4 9
5 0, 1, 3, 3, 8, 9, 9
Giải ba

21374 13359

6 3
Giải nhì

16850

7 0, 4
Giải nhất

70259

8
Giải ĐB 902939 9 2, 7

XS TP HCM ngày 11/03 (Thứ hai)

XS TP HCM 11/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 87 0 0
Giải bảy

363

1 5, 7
Giải sáu

4061 4779 5054

2 7, 8
Giải năm

0528

3 5
Giải tư

73441 91515 67989 49943 20979 33800 47027

4 1, 2, 3
5 4
Giải ba

19642 84335

6 1, 3, 4
Giải nhì

11264

7 9, 9
Giải nhất

10617

8 5, 7, 9
Giải ĐB 745185 9

XS TP HCM ngày 09/03 (Thứ bảy)

XS TP HCM 09/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 97 0 0, 1, 1
Giải bảy

051

1 7
Giải sáu

8801 6339 5617

2 4, 7
Giải năm

2732

3 2, 4, 9
Giải tư

22696 57024 06301 73763 80153 68327 47056

4
5 1, 3, 6
Giải ba

18068 26134

6 3, 8
Giải nhì

23870

7 0, 8
Giải nhất

84878

8
Giải ĐB 901300 9 6, 7

XS TP HCM ngày 04/03 (Thứ hai)

XS TP HCM 04/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 68 0 9
Giải bảy

854

1 0, 1, 4
Giải sáu

6069 9658 5038

2
Giải năm

9041

3 1, 8
Giải tư

15209 90014 37564 04277 10342 09611 55871

4 1, 2, 4
5 4, 8
Giải ba

61244 40431

6 4, 8, 9
Giải nhì

52693

7 1, 7
Giải nhất

81699

8
Giải ĐB 775310 9 3, 9