XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS TP HCM ngày 28/11 (Thứ bảy)

XS TP HCM 28/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 08 0 2, 7, 8, 8, 9
Giải bảy

410

1 0
Giải sáu

4088 7663 6453

2 4
Giải năm

7664

3 7
Giải tư

22724 47709 90161 17194 47783 07302 80107

4 5
5 3
Giải ba

53137 26298

6 1, 3, 4
Giải nhì

96345

7
Giải nhất

35881

8 1, 3, 8
Giải ĐB 333208 9 4, 8

XS TP HCM ngày 23/11 (Thứ hai)

XS TP HCM 23/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 76 0 4
Giải bảy

255

1 4
Giải sáu

2295 5950 7314

2 1, 5
Giải năm

0043

3 5
Giải tư

32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052

4 2, 3
5 0, 1, 2, 5, 7
Giải ba

24076 01704

6
Giải nhì

13457

7 5, 6, 6
Giải nhất

98625

8
Giải ĐB 499875 9 5, 9, 9

XS TP HCM ngày 21/11 (Thứ bảy)

XS TP HCM 21/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 77 0 8
Giải bảy

408

1 2, 7, 9
Giải sáu

3212 4519 3217

2 4
Giải năm

3066

3 1, 2
Giải tư

01263 23131 11754 91184 75371 42375 37832

4 0
5 0, 0, 4
Giải ba

18640 88972

6 3, 6
Giải nhì

23850

7 1, 2, 5, 7
Giải nhất

57824

8 4
Giải ĐB 633850 9

XS TP HCM ngày 16/11 (Thứ hai)

XS TP HCM 16/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 14 0 0, 2, 9
Giải bảy

451

1 3, 4, 9, 9
Giải sáu

1951 2002 6900

2 2
Giải năm

2241

3
Giải tư

22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422

4 1, 3
5 1, 1, 4, 6
Giải ba

84854 13419

6 9
Giải nhì

30619

7 7, 9
Giải nhất

22886

8 6
Giải ĐB 808513 9

XS TP HCM ngày 14/11 (Thứ bảy)

XS TP HCM 14/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 78 0 5
Giải bảy

371

1 2, 3, 5
Giải sáu

8969 7305 2340

2 1, 2
Giải năm

8442

3
Giải tư

02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760

4 0, 2, 4, 9
5 6
Giải ba

52456 89012

6 0, 4, 9
Giải nhì

67821

7 1, 8
Giải nhất

80744

8 3, 3
Giải ĐB 371449 9