XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS TP HCM ngày 21/05 (Thứ hai)

XS TP HCM 21/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 67 0 3
Giải bảy

681

1 2, 5, 9
Giải sáu

8465 7091 5032

2 4, 6, 9
Giải năm

6329

3 2
Giải tư

84819 58924 38198 63449 26315 75972 30626

4 9
5 2
Giải ba

79670 00612

6 5, 5, 7
Giải nhì

00903

7 0, 2
Giải nhất

96365

8 1
Giải ĐB 058352 9 1, 8

XS TP HCM ngày 19/05 (Thứ bảy)

XS TP HCM 19/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 17 0 3, 5
Giải bảy

732

1 2, 2, 3, 5, 7
Giải sáu

8526 7505 4115

2 6
Giải năm

3353

3 0, 2, 6
Giải tư

57730 80757 89799 88783 91112 63303 07912

4
5 3, 7
Giải ba

63236 90396

6
Giải nhì

85013

7 7
Giải nhất

94177

8 3, 7
Giải ĐB 516387 9 6, 9

XS TP HCM ngày 14/05 (Thứ hai)

XS TP HCM 14/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 91 0 2, 2, 3
Giải bảy

832

1
Giải sáu

5246 0202 1223

2 3, 6
Giải năm

6334

3 2, 4
Giải tư

86302 45657 46403 30653 58588 61869 58876

4 6, 8
5 3, 7
Giải ba

77792 29748

6 9
Giải nhì

63626

7 6, 6
Giải nhất

57976

8 1, 8
Giải ĐB 891481 9 1, 2

XS TP HCM ngày 12/05 (Thứ bảy)

XS TP HCM 12/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 44 0 4
Giải bảy

714

1 4, 4, 5, 5
Giải sáu

4804 7269 6115

2
Giải năm

4468

3 7
Giải tư

15752 91761 14370 01574 10493 60161 35972

4 3, 4
5 2, 4
Giải ba

28954 61737

6 1, 1, 8, 9
Giải nhì

06914

7 0, 2, 4
Giải nhất

77743

8
Giải ĐB 063815 9 3

XS TP HCM ngày 07/05 (Thứ hai)

XS TP HCM 07/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 62 0
Giải bảy

251

1 0, 2
Giải sáu

4067 4810 7087

2 1, 2
Giải năm

3912

3 3
Giải tư

86233 53989 93622 34544 23840 18770 70994

4 0, 4
5 1, 9
Giải ba

33598 09021

6 2, 7
Giải nhì

14893

7 0
Giải nhất

12096

8 7, 9
Giải ĐB 236959 9 3, 4, 6, 8