XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS TP HCM ngày 25/05 (Thứ bảy)

XS TP HCM 25/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 05 0 5, 5, 6, 6
Giải bảy

224

1 8
Giải sáu

5345 1123 6305

2 3, 4
Giải năm

1157

3
Giải tư

19889 30089 41862 24718 95006 87277 02662

4 5
5 3, 7
Giải ba

73906 10089

6 2, 2
Giải nhì

78682

7 7, 7
Giải nhất

52777

8 2, 9, 9, 9
Giải ĐB 777553 9

XS TP HCM ngày 20/05 (Thứ hai)

XS TP HCM 20/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 75 0 9
Giải bảy

795

1 1, 2
Giải sáu

0193 5930 7576

2 5, 7
Giải năm

5255

3 0, 4
Giải tư

41869 58266 51111 13009 33248 75727 04825

4 2, 8
5 5, 5
Giải ba

72434 08042

6 6, 9
Giải nhì

04894

7 5, 6
Giải nhất

43155

8
Giải ĐB 656512 9 3, 4, 5

XS TP HCM ngày 18/05 (Thứ bảy)

XS TP HCM 18/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 60 0 8, 9
Giải bảy

672

1
Giải sáu

0909 6032 0389

2 3
Giải năm

4748

3 2
Giải tư

32487 17948 27340 75863 07946 14623 99177

4 0, 6, 8, 8
5 3, 9
Giải ba

66453 09897

6 0, 3, 4
Giải nhì

17359

7 2, 7
Giải nhất

68664

8 7, 9
Giải ĐB 961108 9 7

XS TP HCM ngày 13/05 (Thứ hai)

XS TP HCM 13/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 58 0 5, 8
Giải bảy

368

1 8
Giải sáu

7296 5552 4295

2 2, 5
Giải năm

1036

3 0, 4, 6, 7
Giải tư

04725 34030 14522 40218 15168 01637 58708

4
5 2, 3, 8
Giải ba

10605 30653

6 0, 8, 8
Giải nhì

91934

7 5
Giải nhất

72560

8
Giải ĐB 330475 9 5, 6

XS TP HCM ngày 11/05 (Thứ bảy)

XS TP HCM 11/05

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 06 0 2, 6, 7
Giải bảy

012

1 2
Giải sáu

7532 6602 9073

2 4, 7
Giải năm

2569

3 1, 2
Giải tư

35227 87591 06561 64293 19873 51231 05707

4
5 4
Giải ba

08554 16824

6 0, 1, 9
Giải nhì

92560

7 3, 3, 7
Giải nhất

43483

8 3
Giải ĐB 178777 9 1, 3