XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Hậu Giang ngày 01/08 (Thứ bảy)

XS Hậu Giang 01/08

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 67 0
Giải bảy

433

1 0, 6, 7, 8
Giải sáu

3737 3866 9910

2 2
Giải năm

6352

3 3, 7
Giải tư

34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644

4 3, 4, 4
5 2, 6, 7
Giải ba

87216 81879

6 6, 7
Giải nhì

87544

7 7, 9
Giải nhất

84217

8 5
Giải ĐB 418922 9

XS Hậu Giang ngày 25/07 (Thứ bảy)

XS Hậu Giang 25/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 12 0
Giải bảy

488

1 0, 2, 2, 4
Giải sáu

6731 4710 8156

2 2, 5, 8
Giải năm

7492

3 1, 6, 8
Giải tư

51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812

4 8
5 5, 6
Giải ba

05155 20628

6 9
Giải nhì

57969

7 0, 3
Giải nhất

62570

8 8
Giải ĐB 541136 9 2

XS Hậu Giang ngày 18/07 (Thứ bảy)

XS Hậu Giang 18/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 34 0 7, 9
Giải bảy

475

1 3, 4
Giải sáu

8095 1358 4860

2
Giải năm

8713

3 4
Giải tư

78158 35409 64166 27846 49754 52714 49599

4 6, 6
5 4, 8, 8
Giải ba

30407 91761

6 0, 1, 6
Giải nhì

49186

7 5, 6
Giải nhất

63376

8 6
Giải ĐB 872546 9 5, 9

XS Hậu Giang ngày 11/07 (Thứ bảy)

XS Hậu Giang 11/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 85 0 4, 4, 6
Giải bảy

174

1 5, 9
Giải sáu

1149 0756 6928

2 0, 0, 8
Giải năm

5115

3 2, 4
Giải tư

56406 28704 84434 90620 30520 33788 94275

4 9
5 6
Giải ba

19119 78064

6 4
Giải nhì

56432

7 4, 4, 5
Giải nhất

56704

8 5, 8
Giải ĐB 854874 9

XS Hậu Giang ngày 04/07 (Thứ bảy)

XS Hậu Giang 04/07

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 01 0 1, 2
Giải bảy

747

1 6, 7
Giải sáu

1344 4053 8062

2
Giải năm

2350

3 5, 9
Giải tư

95651 92578 13895 54480 51593 25698 25935

4 4, 7
5 0, 1, 3, 7
Giải ba

62257 07917

6 2
Giải nhì

02416

7 8
Giải nhất

85439

8 0
Giải ĐB 041602 9 3, 5, 8