XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Long An ngày 16/03 (Thứ bảy)

XS Long An 16/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 16 0 4, 5
Giải bảy

877

1 6, 7
Giải sáu

1049 8257 8079

2 0, 0, 1, 6
Giải năm

0626

3
Giải tư

59077 38863 96720 01605 32321 97517 13504

4 3, 9
5 3, 7
Giải ba

81743 96794

6 3
Giải nhì

96153

7 7, 7, 9
Giải nhất

57886

8 6
Giải ĐB 270020 9 4

XS Long An ngày 09/03 (Thứ bảy)

XS Long An 09/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 08 0 6, 6, 8, 8
Giải bảy

738

1 4, 6, 7, 8
Giải sáu

3406 0531 9018

2 4, 6, 9
Giải năm

9697

3 1, 5, 8
Giải tư

03724 68816 20006 39729 70714 57656 39344

4 4
5 6
Giải ba

81180 92817

6
Giải nhì

07035

7
Giải nhất

95826

8 0
Giải ĐB 096908 9 7

XS Long An ngày 02/03 (Thứ bảy)

XS Long An 02/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 67 0 3, 4
Giải bảy

998

1 0, 6
Giải sáu

6662 1033 6827

2 7
Giải năm

9345

3 3, 5
Giải tư

74196 15193 18044 11903 98935 19565 57093

4 4, 4, 5
5
Giải ba

66287 87110

6 2, 5, 7
Giải nhì

56216

7
Giải nhất

92804

8 7
Giải ĐB 205144 9 3, 3, 6, 8

XS Long An ngày 23/02 (Thứ bảy)

XS Long An 23/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 00 0 0, 2, 5
Giải bảy

738

1
Giải sáu

3238 5636 9695

2 4
Giải năm

3165

3 6, 8, 8
Giải tư

04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402

4 1
5 1, 4, 4
Giải ba

76724 02573

6 5
Giải nhì

74951

7 1, 3
Giải nhất

91454

8 5, 5
Giải ĐB 851705 9 4, 5

XS Long An ngày 16/02 (Thứ bảy)

XS Long An 16/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 59 0 8
Giải bảy

647

1 6, 6
Giải sáu

4399 1773 9897

2
Giải năm

4880

3 0
Giải tư

40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608

4 3, 7, 8
5 9, 9
Giải ba

14343 09230

6
Giải nhì

54077

7 3, 6, 6, 7
Giải nhất

70483

8 0, 3
Giải ĐB 247259 9 0, 7, 9