XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Phú Yên ngày 17/02 (Thứ hai)

XS Phú Yên 17/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 61 0 3, 5, 6
Giải bảy

916

1 6
Giải sáu

1985 4550 2955

2 1, 6
Giải năm

2226

3 2
Giải tư

59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305

4
5 0, 5
Giải ba

84003 46282

6 1, 6, 7
Giải nhì

52293

7 6
Giải nhất

31532

8 1, 2, 5
Giải ĐB 737521 9 2, 3

XS Phú Yên ngày 10/02 (Thứ hai)

XS Phú Yên 10/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 35 0 8
Giải bảy

084

1 1, 5, 5
Giải sáu

1915 7966 8791

2
Giải năm

6811

3 5
Giải tư

37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887

4 8, 9
5 9
Giải ba

31548 42769

6 4, 6, 9
Giải nhì

00259

7 0, 7
Giải nhất

58577

8 4, 7
Giải ĐB 563049 9 1, 3, 7

XS Phú Yên ngày 03/02 (Thứ hai)

XS Phú Yên 03/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 88 0 1, 2, 8, 8
Giải bảy

573

1 7
Giải sáu

1030 0302 6708

2 6
Giải năm

3441

3 0, 7, 8, 9
Giải tư

58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426

4 1, 8
5 7
Giải ba

31875 35438

6 2
Giải nhì

23148

7 3, 5
Giải nhất

06162

8 5, 8
Giải ĐB 901237 9

XS Phú Yên ngày 27/01 (Thứ hai)

XS Phú Yên 27/01

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 18 0
Giải bảy

893

1 6, 8
Giải sáu

5145 9569 5298

2 0, 2, 4
Giải năm

8586

3
Giải tư

32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274

4 5
5 1, 6, 7
Giải ba

42022 02320

6 9
Giải nhì

94487

7 4
Giải nhất

86156

8 6, 7, 8
Giải ĐB 307324 9 3, 3, 7, 8

XS Phú Yên ngày 20/01 (Thứ hai)

XS Phú Yên 20/01

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 91 0 0, 0, 1, 4, 7
Giải bảy

352

1
Giải sáu

5687 0247 6500

2 1
Giải năm

3194

3 0, 6, 7
Giải tư

15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389

4 3, 5, 7
5 2
Giải ba

11330 34164

6 4
Giải nhì

60301

7
Giải nhất

70743

8 7, 9
Giải ĐB 264821 9 1, 4