XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Quảng Nam ngày 13/11 (Thứ ba)

XS Quảng Nam 13/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 34 0 2, 5
Giải bảy

256

1
Giải sáu

3274 0739 4776

2 0
Giải năm

3451

3 2, 4, 9
Giải tư

12102 30732 05390 37399 89376 16466 39188

4
5 1, 6
Giải ba

21265 43177

6 5, 6
Giải nhì

59020

7 4, 6, 6, 7
Giải nhất

59084

8 4, 8
Giải ĐB 732205 9 0, 9

XS Quảng Nam ngày 06/11 (Thứ ba)

XS Quảng Nam 06/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 34 0 0, 3, 9
Giải bảy

322

1
Giải sáu

4700 1355 4620

2 0, 2, 7
Giải năm

2798

3 4
Giải tư

75127 72070 36779 42441 04475 96998 16375

4 1, 4, 5
5 5
Giải ba

04809 31945

6
Giải nhì

10396

7 0, 5, 5, 9
Giải nhất

84403

8
Giải ĐB 341844 9 6, 8, 8

XS Quảng Nam ngày 30/10 (Thứ ba)

XS Quảng Nam 30/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 02 0 2
Giải bảy

198

1 6
Giải sáu

5216 0196 4863

2 4, 8
Giải năm

2024

3 6
Giải tư

18795 82448 21071 52453 82436 62176 93684

4 2, 8
5 3
Giải ba

34092 78042

6 3
Giải nhì

39375

7 1, 5, 6
Giải nhất

07288

8 4, 8
Giải ĐB 456628 9 2, 5, 6, 8

XS Quảng Nam ngày 23/10 (Thứ ba)

XS Quảng Nam 23/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 07 0 7
Giải bảy

627

1 8
Giải sáu

5985 7218 8580

2 0, 7, 9, 9
Giải năm

4820

3 4, 9
Giải tư

44080 60929 56834 30929 22145 05139 18591

4 5, 5
5 3
Giải ba

02576 84145

6 7
Giải nhì

66777

7 6, 7
Giải nhất

17267

8 0, 0, 5
Giải ĐB 343453 9 1

XS Quảng Nam ngày 16/10 (Thứ ba)

XS Quảng Nam 16/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 94 0 3
Giải bảy

787

1 8
Giải sáu

2661 4018 4979

2
Giải năm

0366

3 0
Giải tư

18203 16242 94667 22385 85357 47893 87646

4 2, 6
5 4, 7
Giải ba

61854 04564

6 1, 4, 6, 7
Giải nhì

32930

7 7, 9
Giải nhất

27698

8 5, 7
Giải ĐB 135477 9 3, 4, 8