XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Quảng Ngãi ngày 19/10 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 19/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 29 0
Giải bảy

828

1 1, 3
Giải sáu

0421 6713 9143

2 0, 1, 6, 7, 8, 9, 9
Giải năm

3652

3
Giải tư

21761 83526 14729 60320 17983 21146 80511

4 3, 4, 6
5 2
Giải ba

48370 86862

6 1, 2
Giải nhì

71972

7 0, 2
Giải nhất

84444

8 3
Giải ĐB 899227 9

XS Quảng Ngãi ngày 12/10 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 12/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 57 0 3
Giải bảy

034

1 2
Giải sáu

9312 1590 9488

2
Giải năm

6693

3 1, 4, 5, 6, 6
Giải tư

97950 06436 36749 85503 72935 69275 98648

4 8, 9
5 0, 7
Giải ba

15264 36482

6 4
Giải nhì

39931

7 5
Giải nhất

72686

8 2, 6, 8
Giải ĐB 970536 9 0, 3

XS Quảng Ngãi ngày 05/10 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 05/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 65 0 5
Giải bảy

385

1 1, 2, 3
Giải sáu

3722 2585 0505

2 2
Giải năm

6683

3 7
Giải tư

88280 83011 85748 32037 27413 68764 88182

4 8
5
Giải ba

75990 32498

6 4, 5
Giải nhì

44176

7 6
Giải nhất

27712

8 0, 2, 3, 5, 5
Giải ĐB 271790 9 0, 0, 8

XS Quảng Ngãi ngày 28/09 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 28/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 68 0
Giải bảy

589

1 3, 4, 7, 9
Giải sáu

5132 4253 4617

2 8
Giải năm

3014

3 2
Giải tư

90553 01319 07971 78852 53546 07813 92658

4 6, 8
5 2, 3, 3, 8
Giải ba

75628 62067

6 5, 7, 8
Giải nhì

31581

7 1
Giải nhất

21365

8 1, 9
Giải ĐB 338348 9

XS Quảng Ngãi ngày 21/09 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 21/09

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 39 0
Giải bảy

751

1 1
Giải sáu

7338 6875 2966

2 1, 6
Giải năm

0277

3 8, 9
Giải tư

00396 86911 19958 92150 99557 33692 19761

4
5 0, 1, 2, 7, 8
Giải ba

24821 39126

6 1, 6, 6
Giải nhì

09266

7 5, 7
Giải nhất

22280

8 0
Giải ĐB 974352 9 2, 6