XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS Quảng Ngãi ngày 17/03 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 17/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 16 0 0, 0, 3, 7
Giải bảy

900

1 6, 8
Giải sáu

8765 2448 5032

2 0, 4
Giải năm

6018

3 0, 2, 2
Giải tư

08803 63547 59830 54355 29520 69224 29000

4 7, 8, 9
5 5
Giải ba

27032 78584

6 5
Giải nhì

88907

7
Giải nhất

79149

8 4
Giải ĐB 809491 9 1

XS Quảng Ngãi ngày 10/03 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 10/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 49 0 5, 7
Giải bảy

643

1 0
Giải sáu

0662 4507 4841

2 9
Giải năm

3910

3 1, 3, 4, 7
Giải tư

59733 17305 52829 32277 69131 93537 94592

4 1, 3, 4, 9
5 4
Giải ba

43734 22480

6 2
Giải nhì

72244

7 7
Giải nhất

41454

8 0
Giải ĐB 397991 9 1, 2

XS Quảng Ngãi ngày 03/03 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 03/03

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 25 0 0
Giải bảy

935

1 5, 8, 9, 9
Giải sáu

2589 1315 5723

2 3, 5
Giải năm

4800

3 5
Giải tư

63985 18468 50018 18397 39219 83419 69140

4 0, 4
5 4
Giải ba

55554 79460

6 0, 8
Giải nhì

23173

7 3
Giải nhất

74044

8 5, 9
Giải ĐB 752590 9 0, 7

XS Quảng Ngãi ngày 24/02 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 24/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 61 0 0, 0, 2, 5
Giải bảy

442

1 3
Giải sáu

4741 8047 0920

2 0
Giải năm

5638

3 1, 8
Giải tư

24994 25579 42831 96400 76176 65713 97089

4 1, 2, 7
5
Giải ba

93905 59181

6 1
Giải nhì

24794

7 6, 9
Giải nhất

85000

8 1, 9
Giải ĐB 004902 9 4, 4

XS Quảng Ngãi ngày 17/02 (Thứ bảy)

XS Quảng Ngãi 17/02

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 32 0 0, 1, 4
Giải bảy

181

1 1, 3
Giải sáu

9964 7647 0613

2 2
Giải năm

9101

3 2, 7, 9
Giải tư

52522 24294 45611 03200 16139 26637 92080

4 7
5
Giải ba

57796 60704

6 4
Giải nhì

43992

7
Giải nhất

92197

8 0, 1
Giải ĐB 655790 9 0, 2, 4, 6, 7