XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XS TT Huế ngày 13/11 (Thứ hai)

XS TT Huế 13/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 95 0 3, 9
Giải bảy

896

1 8
Giải sáu

1575 6026 3109

2 6, 9
Giải năm

1982

3 3, 6
Giải tư

40833 98080 30403 90240 54650 68518 17429

4 0, 6
5 0, 8
Giải ba

52475 44236

6
Giải nhì

50258

7 5, 5
Giải nhất

25946

8 0, 2
Giải ĐB 242294 9 4, 5, 6

XS TT Huế ngày 06/11 (Thứ hai)

XS TT Huế 06/11

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 53 0 0, 3, 5
Giải bảy

200

1 0, 2, 8, 9, 9
Giải sáu

7619 9638 3512

2 0
Giải năm

2181

3 2, 8
Giải tư

10405 13103 47975 12583 21692 84532 34019

4
5 3
Giải ba

59763 45318

6 3
Giải nhì

43571

7 1, 5
Giải nhất

27320

8 1, 3
Giải ĐB 879010 9 2

XS TT Huế ngày 30/10 (Thứ hai)

XS TT Huế 30/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 93 0 1
Giải bảy

246

1 3, 4, 7
Giải sáu

2917 0867 5732

2 7
Giải năm

8592

3 1, 2
Giải tư

72214 21013 75575 45527 62749 79252 38062

4 6, 9
5 2, 8
Giải ba

83984 92884

6 2, 7
Giải nhì

20601

7 5
Giải nhất

15758

8 4, 4
Giải ĐB 278331 9 2, 3

XS TT Huế ngày 23/10 (Thứ hai)

XS TT Huế 23/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 10 0 0, 2, 7
Giải bảy

700

1 0, 7, 9
Giải sáu

2607 4421 5089

2 1, 5
Giải năm

9269

3 6
Giải tư

95919 94666 62782 16695 12625 95636 57888

4
5 0
Giải ba

38250 75717

6 6, 9, 9
Giải nhì

25769

7 4
Giải nhất

61602

8 2, 8, 9
Giải ĐB 953874 9 5

XS TT Huế ngày 16/10 (Thứ hai)

XS TT Huế 16/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải tám 11 0 1, 1, 6
Giải bảy

628

1 1, 2
Giải sáu

8344 7212 8356

2 8
Giải năm

4191

3 2, 7
Giải tư

51706 32598 46532 30883 32846 43593 27937

4 4, 6
5 6
Giải ba

59193 45501

6
Giải nhì

72188

7
Giải nhất

33701

8 2, 3, 8
Giải ĐB 365682 9 1, 3, 3, 8