1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

5917
6615
8915
1615
3214
4513
7613
9612
7212
2311